website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

ภาพรวมความรุนแรงในครอบครัวประจำปี จำแนกตามจังหวัด

FusionMaps.
2565
ภาคจำนวน
ภาคกลาง315
ภาคใต้187
ภาคเหนือ192
ภาคอีสาน279
ไม่ระบุ32


ระดับจำนวนความรุนแรง
น้อย1-20
ปานกลาง21-49
มาก50-500
อัพเดทล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2565 12:51


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559