website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

ภาพรวมความรุนแรงในครอบครัวประจำปี จำแนกตามจังหวัด

FusionMaps.
2565
ภาคจำนวน
ภาคกลาง207
ภาคใต้114
ภาคเหนือ88
ภาคอีสาน166
ไม่ระบุ21


ระดับจำนวนความรุนแรง
น้อย1-20
ปานกลาง21-49
มาก50-500
อัพเดทล่าสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 10:08


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559