website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

ภาพรวมความรุนแรงในครอบครัวประจำปี จำแนกตามจังหวัด

FusionMaps.
2564
ภาคจำนวน
ภาคกลาง165
ภาคใต้121
ภาคเหนือ122
ภาคอีสาน115
ไม่ระบุ9


ระดับจำนวนความรุนแรง
น้อย1-20
ปานกลาง21-49
มาก50-500
อัพเดทล่าสุดวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 07:54


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559