website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

ภาพรวมความรุนแรงในครอบครัวประจำปี จำแนกตามจังหวัด

FusionMaps.
2563
ภาคจำนวน
ภาคกลาง156
ภาคใต้80
ภาคเหนือ112
ภาคอีสาน106
ไม่ระบุ11


ระดับจำนวนความรุนแรง
น้อย1-20
ปานกลาง21-49
มาก50-500
อัพเดทล่าสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 11:24


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559